home

talen: ennl

Studium Generale: Eindelijk weer van start!

Na een pauze in de programmeringen wegens corona en een enorme verhuizing start Studium Generale Amersfoort in het seizoen 2022-2023 een nieuwe serie lezingen.

We beginnen dit jaar met om ons heen kijken: welke interessante onderzoekers wonen of werken er in Amersfoort? Of zelfs in de straat van ons nieuwe pand?

De oogst is niet gering: een filosoof in de straat, om de hoek doet iemand onderzoek naar biomimicry, in De WAR werkt een onderzoeker die eiwitten uit eendenkroos haalt, en de lijst blijft groeien! Ga naar het overzicht met de komende lezingen.

En mocht u ideeën hebben voor sprekers die in Amersfoort wonen of werken, dan horen we dat graag via studiumgenerale@universiteitamersfoort.nl

Universiteit Amersfoort is een experimentele universiteit.

Een vrijruimte voor onderzoek en ontwikkeling in Amersfoort.

Universiteit Amersfoort verstrekt geen diploma's, certificaten of getuigschriften. Bij Universiteit Amersfoort gaat het om de kennis zelf.

Universiteit Amersfoort kent geen gescheiden departementen of faculteiten. Het onderzoek dat wordt gedaan bestaat uit de projecten van onafhankelijke onderzoekers die als coöperatie samen een verzameling onderzoeksfaciliteiten delen, en van elkaars kennis en vaardigheden gebruik maken.

Hoewel deze laboratoria open staan voor de meest uiteenlopende wetenschappers, kunstenaars en uitvinders, heeft Universiteit Amersfoort een aantal speciale aandachtsgebieden.

kromkommer.jpg

Transitievraagstukken

De komende decennia zullen worden gekenmerkt door een ingrijpende maatschappelijke transitie die het gevolg is van toenemende schaarste en klimaatverandering, en de opkomst van netwerken. De trend daarbij is een toenemende herlocalisering van arbeid en middelen binnen een globaal netwerk van kennisuitwisseling. Dit betekent dat er een hoop onderzoek gedaan moet worden naar:

  • lokale voedselproductie, stadslandbouw, low-input eetbare ecosystemen
  • kleinschalige energieproductie
  • herijking van democratische structuren
  • (non monetaire) waarderingssystemen
dna_breien.jpg

Burgerwetenschap

Een lokale 'bottom-up' universiteit heeft de potentie om de gegroeide kloof tussen de academische wereld en burgers te overbruggen.

  • vertaling van de academische mores - de wetenschappelijke methode - naar amateur wetenschappers
  • organisatie van deeltijdonderzoek
zwerm.jpg

P2P society

De genoemde transitie is verbonden met, en loopt min of meer parallel aan, een andere maatschappelijke ontwikkeling die aangeduid kan worden als de overgang van een industriële samenleving naar een 'peer-to-peer' samenleving.

open-kennis.png

Open kennis

Veel kennis is slecht toegankelijk door financiele barrieres die worden opgeworpen door commerciele uitgevers. Soms is belangrijke kennis niet toepasbaar door patenten en andere beschermconstructies voor intellectueel eigendom. Vaak komt dit door onbekendheid met, of zelfs het ontbreken van alternatieve verdien- en waarderingsmodellen.

onderzoek.jpg

Onafhankelijk onderzoek

Waar steeds meer onderzoek onder druk van bezuinigingen wordt onderworpen aan de tucht van de markt, of aan de bestuurskwaliteiten van managers, is het nodig een vrijhaven voor onafhankelijk onderzoek in te richten. Universiteit Amersfoort wil zo'n plek zijn.