vloeiweiden

Historische watersystemen en actuele wateropgaven


In 2013 is een werkgroep gestart die onderzoek doet naar relicten van historische watersystemen in de Gelderse Vallei. Tal van landschapselementen maakten ooit deel uit van vernuftige vloeiweidensystemen die de landbouw dienden. Hooiland werd onder stromend water gezet om de grasgroei te stimuleren en de zode tegen vorstschade te beschermen. Tegelijkertijd was het een manier om ongedierte te bestrijden en overtollig (winter)water in goede banen te leiden waarbij ook grote oppervlakten heide werden werden gebruikt als bergingsgebied.


De werkgroep inventariseert historische landschapselementen en probeert met de verkregen velddata een reconstructie te maken van de werking van historische bevloeiingsstelsels.

Deze systemen zijn vaak (deels) te herstellen en in dat geval weer in zetten voor actuele wateropgaven zoals het bergen en vasthouden van water of voor natuurversterking en -ontwikkeling.


In 2014 is door de WAR een speciaal programma ontwikkeld waarmee historisch watergebruik op de actuele hoogtekaart kan worden nagebootst. Zo wordt er inzicht verkregen in de werking van historische systemen en tegelijkertijd kan worden getoetst of er ook nu nog mogelijkheden zijn om actuele waterfuncties te creëren.

languages: ennl