lipikabansal

Lipika Bansal is artistiek onderzoeker en social designer werkzaam op het snijvlak van kunst, technologie en maatschappij. Zij maakt gebruik van een mix van nieuwe en oude media. In haar werk maakt ze gebruik van co-creatie en artistieke onderzoeksmethodologieën, zoals (digital) storytelling - and writing met de focus op design for empowerment and change. Door mensen uit verschillende culturen, achtergronden, disciplines bij elkaar te zetten, betekent deze combinatie van expertises meer dan haar kennis alleen.

Daarnaast is ze externe promovendus bij Systems Engineering, TUDelft, waar een onderzoeksgroep is opgezet met kunstenaars en ontwerpers.

Haar specifieke onderzoek gaat naar design for empowerment. Lipika heeft voor haar PhD veldwerk verricht in New Delhi, India op het gebied van water en gezondheid. Op basis van dit artistiek, exploratief onderzoek heeft zij met jonge vrouwen requirements geïdentificeerd voor een tool, die ze wil ontwikkelen, namelijk de WaterPhone.

languages: ennl