kroosproject

kroosproject

Op het landgoed het Lankheet in Haaksbergen (500 ha) wordt sinds 2005 samengewerkt met Wageningen Universiteit/Plant Research International (WUR/PRI). Er is een duurzaam rietzuiveringsfilter gerealiseerd waarmee ecologisch water (tbv natuurontwikkeling) en biomassa wordt geproduceerd (tbv groene energie). Op dit moment wordt een volgende fase van het filter voorbereid, namelijk als productie-eenheid van eendenkroos (Lemna) t.b.v. winning van eiwitten. Deze zijn hoogwaardiger dan die uit soja worden gewonnen. Dit type productie -eenmaal op grote schaal- zou een significante bijdrage kunnen gaan leveren aan de verbetering van klimaatcondities (vlees- en veevoervervangers en daarmee terugdringen CO2-uitstoot en afname van de aantasting van kwetsbare ecosystemen zoals regenwouden door verminderde soja-productie). 

Samen met het bedrijf ABC Kroos (Aquatische Biomassa Chemie) is een project opgezet dat op het Lankheet een eerste (geconditoneerde open lucht) productie van kroos krijgt. In dit project gaat de coöperatieve Universiteit Amersfoort ook een rol vervullen, namelijk het ontwikkelen en testen van teelt- en oogstmethodes van kroos, in samenwerking met B-ware uit Nijmegen en Colubris uit Winterswijk. 

De technische verwerking -raffinage- van kroos vindt plaats in Groenlo (Gelderland). De eiwitten die uit eendenkroos kunnen worden geproduceerd kunnen worden ingezet voor food-toepassingen (vleesvervangers en toevoegingen) maar ook voor industriële non-food toepassingen zoals lijmen. De reststroom wordt als veekoeken teruggeleverd aan de landbouwsector. De provincies Overijssel en Gelderland ondersteunen dit project fibancieel via hun Agro-Foodprogramma's. Met Overijsselse bedrijven als Encko en de Eendracht zijn inmiddels samenwerkingsprojecten (food) opgestart en met het Haaksbergse Unipro (het meest duurzame chemische bedrijf van Europa) wordt de toepassingsmogelijkheden in de productie van duurzame lijmen.

languages: ennl