dianawildschut

kunstenaar, BSc Natuur- en Sterrenkunde aan de Universiteit Utrecht, zelfstandig onderzoeker op het gebied van burgerwetenschap, bijen, stadslandbouw en binnenstedelijke afvalstromen.

Geinteresseerd in wetenschapsfilosofie, peer to peer systemen, empowerment, natuurkunde, duurzame transitie.

Onderzoeker bij Centre for the Study of the Sciences and the Humanities (SVT), University of Bergen, Norway

languages: ennl