Over Universiteit Amersfoort

Individuele wetenschappers, uitvinders en kunstenaars verkennen de levensvatbaarheid van een universiteit in Amersfoort.

Hoe maak je van een ‘genoeglijk dorp’ als Amersfoort een stad? Door te komen tot een nieuw soort universiteit, een plek van onderzoek en het delen van kennis, gedragen door individuele wetenschappers, uitvinders en kunstenaars. Harmen Zijp en Diana Wildschut zijn  twee van de  initiatiefnemers.

Historie

Universiteiten zoals wij ze kennen, zijn ware bastions waar onderzoek uitsluitend gericht is op nut en opbrengst. Op de beoogde universiteit  is ieder vrij om het onderzoek te doen zoals hij dat zelf bepaalt.Zoals in de historie toen Eise Eisinga, wolkammer van beroep, die in de 18e eeuw uit nieuwsgierigheid in zijn woonkamer een planetarium bouwde. Het is het oudste ook nu nog werkende model van het zonnestelsel. Een ander voorbeeld is Luigi Galvani, een Italiaanse arts en natuurwetenschapper. Hij ontdekte in 1780 dat hij met een ijzeren staafje de poten van dode kikkers kon laten stuiptrekken. Deze ontdekking  van de nieuwsgierige Galvani was interessant, maar niet nuttig. Toch werd deze ontdekking uiteindelijk na  onderzoek van anderen de achtergrond van de vinding van de elektriciteit. Wie nieuwsgierig is moet zijn nieuwsgierigheid kunnen volgen en niet uitsluitend gericht zijn op resultaat. Soms volgt een grote ontdekking. De maatschappij moet zorgen voor plekken waar dergelijk onderzoek kan plaatsvinden. 

Achtergrond van het initiatief

De achtergrond van het initiatief tot een ander soort universiteit, ligt bij de Spullenmannen aan de Kleine Koppel. Deze groep van circa twintig creatieve personen (met een harde kern van twee), recyclen al tien jaar oude spullen tot ware kunstwerken. Zonder subsidie te ontvangen kunnen ze sinds drie jaar van hun kunstzinnige creaties leven. Deze financiële basis biedt tijd en energie om breder te kijken en randvoorwaarden te scheppen voor andere activiteiten. Eerder kwamen onder meer tot stand Festival Franje (theatervoorstellingen), Studium Generale (een academisch platform voor het delen van kennis door middel van maandelijkse lezingen) en een try-out podium. Tegen de achtergrond van deze activiteiten  is nu het idee van een nieuw soort universiteit ontstaan.

Oproep

De initiatiefnemers doen een oproep aan ieder die nieuwsgierig is om mee te doen. In deze tijd is het  gemakkelijker dan ooit om klein te beginnen en kennis te delen. Zoals de online encyclopedie Wikipedia ontstond uit de schriftelijke bijdragen van wereldwijd gevestigde individuen.De komende maanden gaan onderzoekers het idee uitwerken in het Magazijn aan de Kleine Koppel 40. Tussen kerst en oudjaar presenteren de onderzoekers de eerste resultaten in de vorm van een Salon met lezingen, experimenten, demonstraties, concerten en workshops. Ook volgt ‘Tussen kennis en kul’, vergelijkbaar met ‘Tussen kunst en kitsch’, waar de scheidslijn wordt getrokken tussen kennis en flauwekul. Oproep aan ieder die nieuwsgierig is op het gebied van de wetenschap, kunst, onderwijs, innovatie en duurzaamheid.

Wie heeft interesse om mee te doen? Wat zal de oogst van ideeën zijn? Harmen en Diana leggen de lat hoog. De initiatiefnemers gaan vol voor de ambitie: een universiteit voor Amersfoort..

nl