8 november 2013 cursus de psychologie van duurzaam gedrag

Duurzaam gedrag (niet) op grote schaal

Wij staan in Nederland voor de uitdaging onze samenleving en economie te verduurzamen. Geld, grondstoffen, energie en de veerkracht van milieu en natuur zijn immers eindig. Mensen, consumenten en producenten zullen daarom op een andere manier moeten omgaan met produceren en consumeren en met energiegebruik. Maar hoewel de nood hoog is, maken we nog steeds niet op grote schaal duurzame gedragskeuzes, kopen we heel beperkt duurzame producten, komen zaken als duurzaam bouwen, duurzame energie enduurzaam vervoer heel langzaam van de grond en vervuilen we nog steeds het milieu. Hoekomt dat nu?

De psychologie van duurzaam gedrag

Voorop staat dat we in deze cursus gezamenlijk de actuele inzichten willen delen uit de sociale psychologie en gedragseconomie die het beeld bijstellen van de mens als homo economicus die rationele keuzes maakt op basis van nutsmaximalisatie. In eerdere cursussen van de Universiteit Amersfoort is aandacht besteed aan maatschappelijke tendensen en economische theorieën achter de transitie naar een nieuwe maatschappelijke productie. In deze, nieuwe, cursus willen we juist de (sociaal) psychologische en de gedrags(economische) aspecten achter de transitie belichten. Daarbij is het niet het primaire doel om op zoek te gaan naar instrumenten om te beïnvloeden of naar strategieën voor gedragsverandering.

Wel is het doel om het inzicht te vergroten in de redenen en motieven van mensen om wel of niet duurzaam gedrag vertonen. En om, vanuit het begrip voor keuzes die mensen maken, te kijken wat dat betekent voor ons zelf en ons eigen werkveld.

Wat is de rol van biases, van het irrationele brein, van intuïtie, hyperbolic discounting framing, priming en van het sociale brein en van onze ‘natuur’ (als tegenovergestelde van onze opvoeding) op de (duurzame) gedragskeuzes die we maken? Wat is de invloed van de sociale omgeving en in hoeverre mag je (als overheid of bedrijf) het gedrag van mensen beïnvloeden via nudging? Kun je het gedrag van mensen wel beïnvloeden en hoe erg is het dat mensen denken vanuit eigenbelang? Deze vragen en meer komen aan de orde in de cursus ‘De psychologie van duurzaam gedrag’.


Cursusleiders

Ad Komen en Nanneke van der Heijden raakten door hun deelname aan de cursus Nieuwe Maatschappelijke Productie geïnspireerd hun kennis te delen over de vraag waarom mensen niet op grote schaal duurzame gedragskeuzes maken terwijl de macro-economische omstandigheden daarin weinig keuze meer lijken te laten. Ad Komen rondt een thesis af over de drijfveren achter de huidige crisis. Nanneke van der Heijden heeft sociaalwetenschappelijk gedragsonderzoek verricht waarin gedrag en gedragsmechanismen centraal stonden. Hun interesses en inzichten komen in deze cursus bijeen en vullen elkaar aan.

- Ad Komen heeft in de nationale en internationale aannemerij gewerkt en sinds 1995 interim voor private en publieke organisaties. Hij is gefascineerd door het tijdsgewricht waarin wij leven en gepassioneerd een bijdrage te leveren aan een zo goed mogelijke transitie naar een wel duurzame samenleving. Voor zijn thesis heeft hij zich o.a. verdiept in de sociale psychologie en gedragseconomie

- Nanneke van der Heijden is zelfstandig professional. Ze ondersteunt, adviseert en faciliteert bij regievragen, projecten en processen op het gebied van publieksparticipatie en burgerschap. Als onderzoeker aan de UvA hield ze zich bezig met gedragswetenschappelijke mechanismen en processen achter regulering.

Opzet van de cursus

De opzet van de cursus is gebaseerd op debat onderbouwd met studiemateriaal. De deelnemers kunnen zelf praktijkcasussen inbrengen. Zij zijn op basis van studie en / of professionele ervaring in staat tot een diepergaande discussie over de psychologie achter duurzaam gedrag en/ of hebben de interesse om dat te doen in een wetenschappelijke en vrijzinnige omgeving. De docenten zorgen voor theoretische input, prikkelende stellingen, gerichte tegenspraak en synergie.

De cursus vindt plaats op twee dagdelen en wordt voor de eerste keer gegeven op 8 en 22 november van 13.30 – 16.30. Het aantal deelnemers voor deze keer is maximaal 12. Andere data worden later ingepland. Vroege aanmelders daarvoor worden op de prioriteitenlijst gezet.

De kosten verbonden aan de cursus bedragen € 181,50 (incl. BTW) voor zzp’ers en €242,- (incl. BTW) voor deelnemers in dienst van overheden en andere organisaties. U kunt zich opgeven via een e-mail aan: bhm.vander.heijden [at] hetnet.nl. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Nanneke van der Heijden via 06 40651710.

nl